KONKURS NA POMNIK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

KONKURS NA POMNIK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Z inicjatywą przedsięwzięcia wyszedł Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu. Krótko potem, we wrześniu ubiegłego…

Czytaj...
HARD ROCK HOTEL

HARD ROCK HOTEL

Jedna z najnowszych realizacji, za którą stoi firma stoneCIRCLE, zyskała wiele prestiżowych nagród. Bar hotelowy otrzymał nagrodę Best…

Czytaj...
LAGASCA 99 I COSENTINO

LAGASCA 99 I COSENTINO

Zlokalizowany w dzielnicy Salamanca w Madrycie budynek mieszkalny Lagasca 99 nawiązuje swym charakterem do obiektów architektury wokół niego,…

Czytaj...
BUDUJMY EKOLOGICZNIE, ALE WYDAJNIE!

BUDUJMY EKOLOGICZNIE, ALE WYDAJNIE!

Taki apel do Ministerstwa Rozwoju wydało w połowie sierpnia br. dwanaście organizacji branży budowlanej, deweloperskiej, biznesowej i architektonicznej.

Czytaj...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Jedność w różnorodności

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Jedność w różnorodności

Skoro migracja ludności jest ostatnimi czasy wzmożona, to i różnice w kwalifikacjach osób pochodzących z różnych krajów są coraz mocniej odczuwalne. I coraz bardziej daje o sobie znać brak spójnych opisów kompetencji zawodowych.

Nie tylko luka kadrowa i kompetencyjna w budownictwie z każdym rokiem się pogłębia, ale też efekt tzw. dziury pokoleniowej oraz niżu demograficznego ma katastrofalne skutki w postaci postępującej deprecjacji zawodów budowlanych. Na długo przed obecną sytuacją pojawił się pomysł na narzędzia, które będą służyły uporządkowaniu kwestii unifikacji kwalifikacji zawodowych, zawodów, specjalności i standardów kompetencji. Zintegrowany system kwalifikacji (w skrócie: ZSK) jest jednym z narzędzi koordynacji polityki państwa w zakresie uczenia się przez całe życie, stanowiącego odpowiedź na potrzeby współczesnej gospodarki opartej na wiedzy.
Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zintegrowanym systemie kwalifikacji wprowadziła w sposób formalny nową kategorię kwalifikacji zwanych rynkowymi. Od tego czasu w poszczególnych resortach procedowanych jest ponad 40 wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych, przygotowywany jest również przegląd kwalifikacji uregulowanych przepisami prawa. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia – na takich fundamentach budowane są wszystkie „ramy edukacyjne”, których projekty powstają przy wsparciu specjalistów z Instytutu Badań Edukacyjnych. Nie inny jest rodowód prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie (SRK-Bud).
SRK-BUD

Jedność w_różnorodności_fot_1_-_R._Dobrowolski

Fot 1: Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie (ang. Lifelong Learning) to fundament europejskiej ramy kwalifikacji. Więcej informacji o kształceniu ustawicznym na: www.kwalifikacje.gov.pl.

W kwietniu 2017 r. ukonstytuowała się Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie. Prace Rady zostały zainicjowane przez partnerstwo Związku Zawodowego „Budowlani” (lider), Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej. Wniosek konkursowy złożony przez Partnerstwo uzyskał akceptację PARP i finansowanie w ramach działania „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, które zapewnia Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Skarb Państwa. Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2022 r. W Radzie jest dziś szereg podmiotów związanych z budownictwem, a wśród nich przedsiębiorstwa budowlane, instytuty badawcze, szkoły wyższe, szkoły zawodowe, podmioty edukacji pozaformalnej, partnerzy społeczni, organizacje branżowe, regulatorzy i instytucje rynku pracy. Dlaczego aktywność SRK-Bud nie powinna ujść uwadze reprezentacji branżowej środowiska kamieniarskiego w Polsce?

Po pierwsze dlatego, że ZSK pozwala na porównywanie kwalifikacji pomiędzy sobą. Na poziomie unijnym takim referencyjnym odnośnikiem są europejskie ramy kwalifikacji, a podobne rozwiązania funkcjonujące w ponad 190 krajach pozwalają aktywnym zawodowo weryfikować i potwierdzać swe umiejętności np. w związku z emigracją zarobkową – zwłaszcza kwalifikacje nadawane poza szkołami i uczelniami, w toku samokształcenia się czy nabywania specyficznych branżowych umiejętności. Idzie o to, by mając na uwadze ogromną mobilność współczesnych pracowników, znaleźć łatwy i transparentny klucz do porównywania kwalifikacji nadawanych poza szkołami i uczelniami oraz potwierdzania już nabytych kompetencji.

Po drugie – interesujące nas tu kompetencje zawodowe i kwalifikacje w sektorze budownictwa są obecnie przedmiotem wzmożonych badań i prac, by wspomnieć projekt rozporządzenia włączającego SRK-Bud do zintegrowanego systemu kwalifikacji (wrzesień 2018 r.) czy projekt systemowy Infodoradca (prace zostaną zakończone w połowie 2019 r.). Pod koniec ubiegłego roku przedstawiono informację o stanie realizacji projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Szczególną uwagę poświęcono nowym uprawnieniom Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie wynikającym ze znowelizowanej ustawy o systemie oświaty i zmian w innych ustawach dotyczących rynku pracy. Grupa robocza jest zaangażowana w prace nad raportem dotyczącym narzędzi i mechanizmów walidacji i certyfikacji.

Po trzecie wreszcie – pośród 63 zawodów zaliczonych do sektora budownictwa jest brukarz (kod w klasyfikacji zawodów i specjalności: 711205), monter kamiennych elementów budowlanych (kod 711201), monter fasad (kod 712304), szlifierz kamienia (kod 811409). Ten ostatni to pracownik, który obsługuje szlifierki i polerki mechaniczne przy szlifowaniu i polerowaniu płyt mozaikowych oraz płyt i elementów lastrykowych, kamieni naturalnych i sztucznych; wybiera i kwalifikuje przetarte płyty do szlifowania przy uwzględnieniu ich jakości i wymiarów; dobiera materiały ścierne, segmenty karborundowe oraz różnego rodzaju tarcze (…). Dla każdego zawodu przypisana powinna być ścieżka walidacji – uznania umiejętności nabytych w trakcie całego rozwoju zawodowego. I tak np. dla brukarza znajdziemy dziś opis: „Osoba ubiegająca się o przyjęcie do pracy w zawodzie brukarza powinna posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe o kierunku drogownictwo lub budownictwo, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodzie brukarz. Do pracy mogą być również przyjmowane osoby bez żadnego przygotowania zawodowego, po ukończeniu gimnazjum, które zostaną przeszkolone w zakresie układania nawierzchni brukowej. Atutem jest posiadanie świadectwa ukończenia kursu obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz urządzeń stosowanych do zagęszczania podłoża. Przy zatrudnianiu w zawodzie brukarza brana jest pod uwagę ogólna sprawność fizyczna”.
Wspomnijmy, że dla branży górniczo-wiertniczej wyróżniono takie zawody jak np. technik przeróbki kopalin stałych, wiertacz, operator maszyn i urządzeń przeróbczych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ JAKO KRYTERIUM
Pracodawcy – także przecież z branży kamieniarskiej – od lat narzekają na szkolnictwo zawodowe, które ich zdaniem kształci zbyt „teoretycznie” i nie zapewnia dopływu wykwalifikowanych pracowników wąskich specjalizacji. Szkoły z kolei narzekają na brak zainteresowania pracodawców współpracą w kształceniu praktycznym uczniów. Raczej wszyscy są świadomi, że dyplomy niewiele dają na rynku pracy, bo pracodawcy małą uwagę przywiązują do formalnego potwierdzenia kwalifikacji. A co dopiero mówić o faktycznym poziomie kursów oferowanych via internet, które wieńczy jakiś certyfikat.

Co więc zyskają firmy i pracownicy działający w branży czy na rzecz branży kamieniarskiej? Finałem prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie ma być wypracowanie standardów w opisie (językowym) wiedzy i umiejętności, jakich wymaga się na konkretnych stanowiskach. A także zbliżenie standardów oraz programów kształcenia do realnych potrzeb rynkowych.

Jakie kompetencje, jaka wiedza jest nieodzowna, a kiedy nabyte umiejętności mogą okazać się cenniejsze niż formalne wykształcenie, by spełniać oczekiwania pracodawców? Usługi budowlane wykonuje w Polsce ponad 400 tysięcy podmiotów, z czego aż 96% to mikrofirmy, zatrudniające do 9 pracowników. To rozdrobnienie, wrażliwość na wahania koniunkturalne i stale utrzymująca się luka kompetencyjna stanowią niemałą przeszkodę, by przy redagowaniu ogłoszeń rekrutacyjnych używać kluczowych słów, które w sposób niebudzący wątpliwości trafią do pożądanych adresatów na rynku pracy. Wspólnotowy rynek pracy wyczekuje spójnych narzędzi do porównywania certyfikatów uzyskiwanych przez pracowników w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej. Już dziś takie narzędzie do porównywania kwalifikacji sektorowych w wymiarze krajowym i międzynarodowym to europejska rama kwalifikacji.

Rafał Dobrowolski

 

 

Nie czekaj dodaj firmę

do naszego katalogu!

 

 

Dodaj firmę...

 

Dodaj ogłoszenie drobne

do naszej bazy!

 

 

Ogłoszenia...

45-837 Opole,
ul. Wspólna 26
woj. Opolskie
Tel. +48 77 402 41 70
Biuro reklamy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Redakcja:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">
     Wszystkie prawa zastrzeżone - Świat-Kamienia 1999-2012
     Projekt i wykonanie: Wilinet