KONKURS NA POMNIK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

KONKURS NA POMNIK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Z inicjatywą przedsięwzięcia wyszedł Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu. Krótko potem, we wrześniu ubiegłego…

Czytaj...
HARD ROCK HOTEL

HARD ROCK HOTEL

Jedna z najnowszych realizacji, za którą stoi firma stoneCIRCLE, zyskała wiele prestiżowych nagród. Bar hotelowy otrzymał nagrodę Best…

Czytaj...
LAGASCA 99 I COSENTINO

LAGASCA 99 I COSENTINO

Zlokalizowany w dzielnicy Salamanca w Madrycie budynek mieszkalny Lagasca 99 nawiązuje swym charakterem do obiektów architektury wokół niego,…

Czytaj...
BUDUJMY EKOLOGICZNIE, ALE WYDAJNIE!

BUDUJMY EKOLOGICZNIE, ALE WYDAJNIE!

Taki apel do Ministerstwa Rozwoju wydało w połowie sierpnia br. dwanaście organizacji branży budowlanej, deweloperskiej, biznesowej i architektonicznej.

Czytaj...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

BILANS POLSKIEGO KAMIENIARSTWA - 2016

Prowadząc działalność gospodarczą związaną z importem kamienia, trzeba się zmierzyć z dużym stopniem nieprzewidywalności, bo też tego rodzaju biznes „gwarantuje” w ostatnim półroczu niebywałą dynamikę! Jak wygląda hurtowy rynek, jakie tendencje da się zauważyć, jakie problemy, a i szanse dla firm działających w Polsce?

Jak co roku zwróciliśmy się z pytaniami do grupy przedsiębiorców. Najbardziej interesowało nas, czy tegoroczny sezon zakupów dokonywanych przez kamieniarzy wygląda tak samo, a może inaczej niż w tym samym okresie ubiegłego roku – jaką zmianę da się zauważyć i jak ją tłumaczyć.

– Dwa, trzy pierwsze miesiące tego roku w porównaniu z tym samym okresem 2015 zapisały się u nas mniejszym o 20% popytem – ubolewa Michał Furmanek, reprezentujący interesy Furmanek Trading, firmy władającej hurtowniami kamienia naturalnego w Daleszycach k. Kielc oraz w Czosnowie k. Warszawy. – Myślę, że to po części wina spowolnienia na rynku budowlanym. Początek tego roku zapisał się tzw. buforem. Mam na myśli fakt, że większość inwestorów kończy realizację wniosków z poprzedniego rozdania unijnego, a najnowsze programy unijne na dobre jeszcze nie ruszyły. Na szczęście od kwietnia sytuacja napawa optymizmem.
Zdecydowanie krytyczniej sytuację oceniają inni. Najczęściej powód jest ten sam – ogromna nadpodaż kamienia w hurtowniach.

Pobierz Bilans polskiego kamieniarstwa - rok 2016
Bilans 2016 - plik w formacie PDF

BILANS POLSKIEGO KAMIENIARSTWA - 2015

Niewątpliwie początek tego sezonu to sytuacja przejściowa. Jakkolwiek zdecydowana większość liczących się graczy zaktualizowała swoje cenniki na początku roku, to bywa jednak, że różnica cen tego samego materiału sięga 30%, bo niektóre hurtownie lub mniejsze firmy handlowe sprzedają materiały z ubiegłorocznych zapasów po starej cenie.

Jak wygląda hurtowy rynek kamienia naturalnego, jakie tendencje da się zauważyć i wreszcie jaka jest kondycja firm działających w Polsce? Jak co roku zwróciliśmy się z pytaniami do grupy przedsiębiorców. Część naszych rozmówców przyznaje, że faktycznie podwyżki dotyczą nie tylko materiałów rozliczanych dotąd w euro – co też zapowiadaliśmy w artykule z poprzedniego wydania ŚK. Nerwowych ruchów można się spodziewać po firmach, które dotąd kupowały kamień w amerykańskiej walucie, a sprzedawały w euro.

Dobrze, gdy cena sprzedaży jest mocno powiązana z aktualną ceną odtworzeniową materiału, czyli taką ceną, którą trzeba zapłacić, aby uzupełnić stan magazynowy w chwili sprzedaży – obowiązywanie takiej reguły na pewno ogranicza spekulacje na rynku hurtowym kamienia. Czy umacnianie się dolara i deficyt kolorów w Indiach to sytuacja, która daje dużą szansę na szybszy i znacznie dynamiczniejszy rozwój dostawców? Tu zdania są podzielone. Niemal wszyscy potwierdzają nam, że pierwsze miesiące roku były lepsze niż okres po Wielkanocy, który wypada zaliczyć do okresu stagnacji.

Pobierz Bilans polskiego kamieniarstwa - rok 2015
Bilans 2015 - plik w formacie PDF

BILANS POLSKIEGO KAMIENIARSTWA - 2009

Spadek importu przy dalszym ograniczaniu eksportu skutkował znacznym zmniejszeniem deficytu w obrotach zagranicznych tymi surowcami. Odnotowane w ostatnich dwóch latach pozytywne tendencje w gospodarce kamieniami budowlanymi i drogowymi były efektem poprawy koniunktury w budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej, gdzie wyroby kamienne i galanteria kamienna stosowane są w coraz większym stopniu do wykańczania i remontów budynków i mieszkań. Zwiększał się również zakres prac rekonstrukcyjnych z ich udziałem. Jednak za wzrosty odpowiada w tych latach przede wszystkim wykorzystanie surowców kamiennych w budownictwie drogowym.

Trudno obecnie stwierdzić, czy notowana od 2008 r. poprawa rynku krajowego będzie trwała. Prawdopodobnie może trwać do 2012 roku, kiedy to będzie kończona większość inwestycji związanych z Euro 2012. Notowane pozytywne zjawisko zwiększenia udziału kamieni krajowych, pomimo mniejszej ich atrakcyjności dekoracyjnej w stosunku do kamieni importowanych, będzie utrzymane w tym okresie.

Pobierz Bilans polskiego kamieniarstwa - rok 2009
Bilans 2009 - plik w formacie PDF

BILANS POLSKIEGO KAMIENIARSTWA - 2008

Krajowa gospodarka kamieniami budowlanymi i drogowymi w 2007 r. po trwającym kilka lat wzroście do 2006 r., wykazała spadek po stronie podaży krajowej o 28% i o 21.3% w zapotrzebowaniu oraz o niemal 28% w eksporcie. Nie można tego uznać za zadyszkę, ale za istotne symptomy nadciągającego kryzysu w sektorze budowlanym, który jako jeden z pierwszych reaguje na dekoniunkturę na rynkach finansowych. Spadek eksportu przy jednoczesnym wzroście importu o 25% spowodowany był wysokim kursem PLN do podstawowych walut, zwłaszcza USD, ale mimo tego zaskutkowało to wzrostem deficytu w obrotach zagranicznych tym surowcami. Odnotowywane od kilku lat pozytywne tendencje w gospodarce kamieniami budowlanymi i drogowymi były przede wszystkim efektem poprawy koniunktury w budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej, gdzie wyroby kamienne i galanteria kamienna stosowane są w coraz większym stopniu do wykańczania i remontów budynków oraz mieszkań.

BILANS POLSKIEGO KAMIENIARSTWA - 2004

Gospodarka kamieniami budowlanymi i drogowymi w 2004 r. po dynamicznym wzroście o niemal 60% po stronie podaży i o 56% po stronie popytu w 2003 r. wykazała dalszy, ale już nie w tym tempie rozwój. Wielkości podaży i popytu przekroczyły odpowiednio 2,4 i 2,5 mln ton i są jak dotychczas rekordowymi dla Polski. Wstępne dane za rok 2005 r. wskazują na dalszy wzrost, którego tempo jest prawdopodobnie na tym samym poziomie co w roku ubiegłym lub nieco wyższe, ale obecnie trudne do oszacowania. Te pozytywne tendencje w gospodarce kamieniami budowlanymi i drogowymi są przede wszystkim efektem poprawy koniunktury w budownictwie mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej, gdzie wyroby kamienne i galanteria kamienna stosowane są w coraz większym stopniu do wykańczania i remontów budynków oraz mieszkań. Zwiększa się również zakres prac rekonstrukcyjnych z ich udziałem. Skutkowało to istotną zmianą struktury zużycia tych surowców w ostatnim okresie, wobec czego perspektywy branży kamieniarskiej w najbliższych latach rysują się pozytywnie, a wielkości podaży i popytu mogą przekroczyć 3 mln ton w skali roku. Innym dobrym zjawiskiem było zwiększenie udziału kamieni krajowych przy zmniejszonych obrotach handlowych w stosunku do lat poprzednich, zwłaszcza importu, pomimo mniejszej ich atrakcyjności dekoracyjnej w stosunku do kamieni importowanych.

BILANS POLSKIEGO KAMIENIARSTWA - 2003

Gospodarka kamieniami budowlanymi i drogowymi w 2003 r. odnotowała dynamiczny rozwój o niemal 60% po stronie podaży i o 56% po stronie popytu. Ich wielkości przekroczyły odpowiednio 2,2 i 2,5 mln ton i jak dotychczas są rekordowymi dla Polski. Wstępne dane za rok 2004 r. wskazują na dalszy wzrost, którego tempo jest prawdopodobnie niższe i obecnie trudne do oszacowania. Te bardzo pozytywne tendencje w gospodarce kamieniami budowlanymi i drogowymi wynikają przede wszystkim z tego, iż wyroby kamienne stosowane są w fazie końcowej nowych inwestycji, a także w coraz większym stopniu użytkowane są jako galanteria kamienna do wykańczania i remontów budynków oraz mieszkań. Zwiększa się również zakres prac rekonstrukcyjnych z ich udziałem. Skutkowało to istotną zmianą struktury zużycia tych surowców w ostatnim okresie, wobec czego perspektywy branży kamieniarskiej w najbliższych latach rysują się pozytywnie, a wielkości podaży i popytu w 2005 r. mogą przekroczyć 3 mln ton. Innym dobrym zjawiskiem było zwiększenie udziału kamieni krajowych, pomimo mniejszej ich atrakcyjności dekoracyjnej w stosunku do kamieni importowanych.

Pobierz Bilans polskiego kamieniarstwa - rok 2003
Bilans 2003 - plik w formacie PDF

BILANS POLSKIEGO KAMIENIARSTWA - 2002

Gospodarka kamieniami budowlanymi i drogowymi w 2002 r. zanotowała dalszy, trwający od połowy lat dziewięćdziesiątych rozwój i to o ponad 30%, zarówno po stronie podaży, jak i popytu. Ich wielkości przekroczyły odpowiednio 1,3 i 1,4 mln ton i jak dotychczas są rekordowymi dla Polski. Wstępne dane za rok 2003 r. wskazują na dalszy wzrost, którego tempo jest aktualnie trudne do oszacowania. Była to zdecydowanie inna sytuacja niż w gospodarce kruszywami mineralnymi, betonem lub cementem – głównymi surowcami branży budowlanej i drogowej - które zarejestrowały dalsze 10-15% spadki, wskutek postępującego od 2000 r. kryzysu gospodarczego w Polsce, wyraźnie odzwierciedlającego się w tych branżach. Pozytywne tendencje w gospodarce kamieniami budowlanymi i drogowymi wynikają przede wszystkim z tego, iż wyroby kamienne stosowane są w fazie końcowej nowych inwestycji, w coraz większym stopniu użytkowane są jako galanteria kamienna do wykańczania i remontów mieszkań oraz zwiększa się zakres prac rekonstrukcyjnych z ich udziałem. Skutkowało to istotną zmianą struktury zużycia tych surowców w ostatnim okresie, powodując że perspektywy branży kamieniarskiej w najbliższych latach rysują się pozytywnie, wskutek czego wielkości podaży i popytu w 2005 r. mogą przekroczyć 2 mln ton.

Pobierz Bilans polskiego kamieniarstwa - rok 2002
Bilans 2002 - plik w formacie PDF

BILANS POLSKIEGO KAMIENIARSTWA - 2001

W gospodarce kamieniami budowlanymi i drogowymi w 2001 r. odnotowano dalszy rozwój, zarówno po stronie podaży, jak i popytu. W obu przypadkach wielkości przekroczyły 1 mln ton i jak dotychczas są rekordowymi dla Polski. Jest to zdecydowanie inna tendencja niż w gospodarce kruszywami mineralnymi, betonem lub cementem – głównymi surowcami branży budowlanej i drogowej - które zarejestrowały 20-25% spadki wskutek postępującego od 2000 r. kryzysu gospodarczego. Jest to jednak efektem tego, iż wyroby kamienne stosowane są w fazie końcowej inwestycji. A zatem perspektywy branży kamieniarskiej w najbliższych 2- 3 latach nie rysują się najlepiej. Najważniejszymi kamieniami blocznymi w Polsce są nadal granity, marmury oraz piaskowce różnych odmian. Z kolei do produkcji kostki drogowej i innych elementów kamiennych stosuje się w Polsce niemal wyłącznie granity, a w małych ilościach bazalty i sjenity.

Pobierz Bilans polskiego kamieniarstwa - rok 2001
Bilans 2001 - plik w formacie PDF

 

Nie czekaj dodaj firmę

do naszego katalogu!

 

 

Dodaj firmę...

 

Dodaj ogłoszenie drobne

do naszej bazy!

 

 

Ogłoszenia...

45-837 Opole,
ul. Wspólna 26
woj. Opolskie
Tel. +48 77 402 41 70
Biuro reklamy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Redakcja:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">
     Wszystkie prawa zastrzeżone - Świat-Kamienia 1999-2012
     Projekt i wykonanie: Wilinet