KONKURS NA POMNIK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

KONKURS NA POMNIK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Z inicjatywą przedsięwzięcia wyszedł Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu. Krótko potem, we wrześniu ubiegłego…

Czytaj...
HARD ROCK HOTEL

HARD ROCK HOTEL

Jedna z najnowszych realizacji, za którą stoi firma stoneCIRCLE, zyskała wiele prestiżowych nagród. Bar hotelowy otrzymał nagrodę Best…

Czytaj...
LAGASCA 99 I COSENTINO

LAGASCA 99 I COSENTINO

Zlokalizowany w dzielnicy Salamanca w Madrycie budynek mieszkalny Lagasca 99 nawiązuje swym charakterem do obiektów architektury wokół niego,…

Czytaj...
BUDUJMY EKOLOGICZNIE, ALE WYDAJNIE!

BUDUJMY EKOLOGICZNIE, ALE WYDAJNIE!

Taki apel do Ministerstwa Rozwoju wydało w połowie sierpnia br. dwanaście organizacji branży budowlanej, deweloperskiej, biznesowej i architektonicznej.

Czytaj...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

PROCES DOSTOSOWAWCZY PRZEPISÓW UE DO PRZEPISÓW POLSKICH

Podczas IV Walnego Zjazdu ZPBK prelegent przedstawił dzisiejszy stan w zakresie badań dopuszczających wyroby z kamienia naturalnego do stosowania oraz zmiany w tym zakresie po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Normalizacją europejską w zakresie kamienia naturalnego zajmuje się Komitet Techniczny 246 Kamień Naturalny. Opracowuje on wymagania i metody badań, normy terminologiczne dotyczące kamieni naturalnych. Aktualnie opracowano 10 norm dotyczących metod badań kamienia naturalnego. Większość z tych norm została przez Polskę już przyjęta na zasadzie wdrożenia jako normy PN. Są to normy na oznaczanie współczynnika nasiąkliwości, wytrzymałości na ściskanie, gęstości, gęstości objętościowej oraz całkowitej otwartej, porowatości, odporności na krystalizację soli, wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły zgubionej i ostatnia norma dotyczy badania petrograficznego. Funkcjonują one jako polskie normy z metodami unijnymi.

Czytaj więcej

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI

Członkostwo w UE obliguje polskich producentów z rynku kamieniarskiego do spełnienia określonych kryteriów, związanych z wyrobami budowlanymi z kamienia (płyty okładzinowe, płyty podłogowe i schodowe, płyty do zewnętrznych nawierzchni drogowych, płytki modułowe, krawężniki, kostka brukowa). Zgodnie z przyjętą w 1988 roku dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich oznaczoną nr. 89/106/EWG, wszystkie państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, aby obiekty budowlane naziemne i podziemne, które na ich terytoriach były projektowane i wykonywane w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi, zwierząt domowych i mienia, uwzględniając przy tym interes dobra ogólnego i inne zasadnicze wymogi. Państwa członkowskie muszą dostosować swoje przepisy do tej dyrektywy. 16 kwietnia 2004 roku została w Polsce uchwalona ustawa o wyrobach budowlanych, która wdraża postanowienia dyrektywy. Wynika z niej, że producenci wyrobów budowlanych zobowiązani są do tzw. oceny zgodności z normami unijnymi tych wyrobów.

Czytaj więcej

POLSKIE WYMAGANIA DOPUSZCZANIA WYROBÓW Z KAMIENIA NATURALNEGO DO OBROTU I STOSOWANIA

Polska jest obecnie w fazie zaawansowanych negocjacji z Unią Europejską, które w końcowym efekcie mają doprowadzić do przyjęcia naszego kraju w poczet jej członków. Rzeczpospolita Polska, podpisując w 1991 r. Układ o stowarzyszeniu RP ze Wspólnotami Europejskimi, zobowiązała się w art.74 tego układu m.in. do dostosowania polskiego systemu badań i certyfikacji do wymagań europejskich. Z zapisu wynika, że współpraca ma na celu zmniejszenie różnic w dziedzinie normalizacji i oceny zgodności wyrobów. Doprowadzi to do stosowania w tym zakresie docelowo przepisów Unii Europejskiej. Obecnie znajdujemy się w tzw. okresie przejściowym. Powinno w nim nastąpić sukcesywne wdrażane dokumentów europejskich regulujących system oceny zgodności wyrobów: dyrektyw oraz przepisów technicznych (norm). Docelowo w Polsce ma obowiązywać ustawa o ocenie zgodności uchwalona przez Sejm RP 28.04.2000 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 489). Dostosuje ona w pełni krajowy system badań i certyfikacji do rozwiązań europejskich. W okresie przejściowym, funkcjonowanie tego systemu reguluje znowelizowana ustawa o badaniach i certyfikacji.

Czytaj więcej

EUROPEJSKIE ZASADY DOPUSZCZANIA WYROBÓW Z KAMIENIA NATURALNEGO DO OBROTU I STOSOWANIA

Prezentowany tekst jest drugą częścią artykułu opublikowanego przez autora w nr. 4/17/2002 dwumiesięcznika „Świat Kamienia” dotyczącego aktualnie funkcjonujących w Polsce zasad dopuszczania wyrobów z kamienia naturalnego do obrotu i stosowania. Część druga dotyczy zasad europejskich, które obowiązywać będą z chwilą przyjęcia przez Polskę w całości Dyrektywy Europejskiej nr 89/106 oraz wdrożenia do Polskich Norm Europejskich zharmonizowanych z wymienioną dyrektywą, dotyczących kamieni naturalnych. Przewiduje się, że nastąpi to najprawdopodobniej w połowie 2004 r. 

Czytaj więcej

UREGULOWANIA NORMATYWNE W ROBOTACH KAMIENIARSKICH

Dynamiczny wzrost produkcji i zastosowania w budownictwie kamiennych elementów wymaga również uregulowań normatywnych w zakresie robót kamieniarskich zewnętrznych i wewnętrznych obejmujących montaż płyt elewacyjnych, posadzkowych, stopni tarasów itp. elementów małej architektury.
Obecnie przy projektowaniu, wykonawstwie i odbiorze robót kamieniarskich można korzystać z norm opracowanych prawie 40 lat temu. Przy robotach elewacyjnych jest to norma PN-72/B-06190. Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze a przy pracach posadzkarskich istnieje jeszcze jedynie norma branżowa opracowana w 1967 roku przez Instytut Techniki Budowlanej. Tytuł normy BN-67/8841-15. Posadzki kamienne, wewnętrzne i zewnętrzne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Czytaj więcej

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KAMIENIARSKICH (II)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót kamieniarskich (II)
Wykonywanie okładziny pionowej

1. Wykonywanie okładziny pionowej powinno być rozpoczynane od dołu, od ustawienia rzędu najniżej położonych elementów na stałej podstawie przejmującej obciążenie okładziną jednej kondygnacji. W przypadku okładziny pionowej zewnętrznej podstawą taka może być odsadzka fundamentu, specjalny występ wieńca, gzyms kordonowy lub odpowiednie wsporniki osadzone w ścianie nośnej. Elementy cokołów zewnętrznych wykonane ze skał nasiąkliwych należy od dołu odizolować, np. przez ułożenie paska papy na lepiku w miejscu zetknięcia się okładziny z fundamentem, chodnikiem itp. Może też obciążenie przejmować system kotwienia.

Czytaj więcej

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KAMIENIARSKICH (I)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót kamieniarskich (cz.I)

W praktyce często można spotkać się z niepełną znajomością przepisów techniczno-budowlanych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót kamieniarskich. Warto więc przypomnieć, że „warunki techniczne” opracowano w zespole Zdzisław Bara, Józef Maślaniec w 1990 roku w Instytucie Techniki Budowlanej. Są one zawarte w tomie I publikacji pt. „Budownictwo Ogólne, cz. IV” wydanej przez wydawnictwo Arkady w 1990 r. w nakładzie 25 tys. egzemplarzy i dotyczą podstawowych wymagań w zakresie wykonywania robót kamieniarskich i ich odbioru w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym, umożliwiają wykonanie tych robót prawidłowo pod względem technicznym i na wymaganym poziomie jakościowym. Zawierają także zasady wykonywania odbiorów międzyoperacyjnych oraz kryteria oceny jakości i odbioru końcowego wykonanej okładziny. Wobec stałego wzrostu zastosowania kamienia w robotach wykończeniowych w budownictwie wydaje się, że istnieje potrzeba szerszego upowszechnienia tych warunków – uzupełnionych wykazem aktualnych warunków na wyroby z kamienia naturalnego – wśród wykonawców robót kamieniarskich, Czytelników „Świata Kamienia”.

Czytaj więcej

 

Nie czekaj dodaj firmę

do naszego katalogu!

 

 

Dodaj firmę...

 

Dodaj ogłoszenie drobne

do naszej bazy!

 

 

Ogłoszenia...

45-837 Opole,
ul. Wspólna 26
woj. Opolskie
Tel. +48 77 402 41 70
Biuro reklamy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Redakcja:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">
     Wszystkie prawa zastrzeżone - Świat-Kamienia 1999-2012
     Projekt i wykonanie: Wilinet