KONKURS NA POMNIK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

KONKURS NA POMNIK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Z inicjatywą przedsięwzięcia wyszedł Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu. Krótko potem, we wrześniu ubiegłego…

Czytaj...
HARD ROCK HOTEL

HARD ROCK HOTEL

Jedna z najnowszych realizacji, za którą stoi firma stoneCIRCLE, zyskała wiele prestiżowych nagród. Bar hotelowy otrzymał nagrodę Best…

Czytaj...
LAGASCA 99 I COSENTINO

LAGASCA 99 I COSENTINO

Zlokalizowany w dzielnicy Salamanca w Madrycie budynek mieszkalny Lagasca 99 nawiązuje swym charakterem do obiektów architektury wokół niego,…

Czytaj...
BUDUJMY EKOLOGICZNIE, ALE WYDAJNIE!

BUDUJMY EKOLOGICZNIE, ALE WYDAJNIE!

Taki apel do Ministerstwa Rozwoju wydało w połowie sierpnia br. dwanaście organizacji branży budowlanej, deweloperskiej, biznesowej i architektonicznej.

Czytaj...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

RADA PROGRAMOWA

Radę programową czasopisma Świat Kamienia tworzą:

Jacek Berkowski - ukończył AGH w Krakowie (Technika Odkrywkowej Eksploatacji Złóż). W ciągu 25 lat przeszedł wszystkie stopnie specjalizacji zawodowej, od stażysty, poprzez kierownika działu górniczego do stanowiska dyrektora Kłodzkich Zakładów Kamienia Budowlanego. W ostatnich latach piastował funkcje kierownicze w kopalniach w Radkowie, Bartnicy i Przedborowej, obecnie jest prezesem zarządu Kopalni Ogorzelec. wiceprezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Producentów Kruszyw w Kielcach, członek Sekcji Górnictwa Odkrywkowego Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego.
Aleksander Byrdy - absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Od początku kariery zawodowej prowadzi działalność projektową związaną z różnymi dziedzinami kamieniarstwa. Pierwszy opracowany projekt dotyczył koncepcji realizacji pomnika ku czci Ernesta Malinowskiego zlokalizowanego w Andach Peruwiańskich. Zatrudniony w Zakładzie Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Uczestniczył w projektowaniu elewacji kamiennych m. in. Banku Handlowego, hotelu Campanile i Kampusu UJ w Krakowie, galerii handlowej Skawina, czy galerii handlowej S w Siedlcach. Autor kilkunastu artykułów o tematyce związanej z zasadami projektowania elewacyjnych okładzin z kamienia naturalnego.
Jerzy Duda - absolwent Politechniki Krakowskiej, doktorat na Wydziale Architektury, miłośnik Krakowa, badacz i popularyzator dziejów techniki w tym dróg i ulic, a także kolekcjoner cracovianów szczególnie dawnych przewodników po mieście. Wielki Mistrz Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego, animator działań kolekcjonerskich, autor wystaw i prezentacji zbiorów bibliofilskich, fotograficznych i filatelistycznych. Otrzymał wyróżnienia i nagrody oraz odznaczenia w tym nagrody ministerialne i branżowe, również za pracę społeczną dla Krakowa, a w 2003 roku nagrodę św. Brata Alberta za działalność na polu kultury.
Stefan Kukiałka - profesor AGH, od 1966 roku związany  z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W tymże roku objął posadę pracownika naukowo-dydaktycznego w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego. Tematyka prac badawczych oraz współpraca naukowo - techniczna z przemysłem obejmuje mechaniczne urabianie skał zwięzłych oraz urabianie złóż kamienia na bloki foremne, obróbkę kamienia, technologię kamiennych materiałów budowlanych i drogowych, obrabialność i urabialność skał oraz własności fizyczne i mechaniczne skał oraz zakres ich zastosowania. Był organizatorem i opiekunem naukowym specjalności Kamień i kamieniarstwo w architekturze i budownictwie na AGH. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy SITG w specjalności eksploatacja złóż kopalin metodą odkrywkową, wzbogacanie i przeróbka kopalin, oraz uprawnienia rzeczoznawcy SITMB w specjalności eksploatacja odkrywkowa surowców skalnych, technologia produkcji kamienia budowlanego.
Dorota Łochańska - ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, specjalność Technika Eksploatacji Odkrywkowej Złóż. Pracuje w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego na AGH. Praca badawczo-naukowa, jak i zainteresowania obejmują górnictwo odkrywkowe skalne w zakresie: urabiania skał zbitych, wydobywania skał na bloki foremne, urabialności oraz obrabialności.
Józef Maślaniec - Od 1947 uczęszczał do Liceum Przemysłu Kamieniarskiego w Świdnicy, gdzie zdobywał pierwsze szlify kamieniarskie pod okiem nauczycieli akademickich z AGH, Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej. Po szkole pracował w Fabryce Obróbki Marmuru i Granitu w Piławie Górnej – największym wówczas zakładzie kamieniarskim w Polsce, następnie podjął studia na AGH i Politechnice Krakowskiej. Związek z kamieniem utrwaliła praca w Zjednoczeniu Centrali i Przemysłu Kamienia Budowlanego, gdzie uczestniczył w realizacji takich projektów jak budowa Teatru Wielkiego, Zamku Królewskiego, gmachu Sejmu. Jest autorem licznych książek i artykułów poświęconych kamieniarstwu.
Stanisław Sitarz - absolwent Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie i Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 43 lat pracuje zawodowo w branży kamieniarskiej w kraju i zagranicą. Nauczyciel zawodu kamieniarz w Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdnicy i Zespole Szkół w Strzegomiu. Rzeczoznawca i biegły sądowy w zakresie kamiennych materiałów budowlanych. Od 2008 roku jest prezesem Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej.
Janusz Skoczylas - profesor zwyczajny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w PWSZ w Lesznie, zastępca dyrektora Instytutu Geologii, autor i współautor ponad 390 publikacji, w tym 14 książkowych, promotor 4 doktorów z zakresu geologii oraz 68 magistrów z zakresu geologii, ochrony środowiska oraz turystyki i rekreacji. Brał udział w międzynarodowych misjach archeologicznych i konserwatorsko-architektonicznych w Egipcie, Bułgarii i na Ukrainie jak również w badaniach na terenie Polski. Członek International Commission on the History of Geological Science w ramach Union of Geological Science (INHIGEO).
Andrzej Stachowiak - specjalista w zakresie geologii złóż kopalin, zatrudniony w Oddziale Dolnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Od ponad trzydziestu lat zajmuje się poszukiwaniem i dokumentowaniem złóż surowców mineralnych, zagadnieniami ochrony zasobów naturalnych oraz gospodarką zasobami kopalin stałych, w tym kamieni budowlanych i drogowych. Jest autorem (lub współautorem) kilkudziesięciu dokumentacji i innych opracowań geologicznych, dotyczących m. in. złóż wapieni krystalicznych w rejonie Sławniowic, granitów w Gniewkowie, serpentynitów w Jordanowie i Nasławicach, bazaltów w Bukowej Górze, Rębiszowie i Leśnej, melafirów w Tłumaczowie itd. Jest także autorem szeregu surowcowych opracowań regionalnych.
Piotr Wysocki - z wykształcenia architekt, absolwent Politechniki Wrocławskiej, z branżą kamieniarską związany od 2003 roku przez pracę na stanowisku głównego projektanta we wrocławskiej firmie Dolpos, specjalizującej się w wykonywaniu okładzin kamiennych. Wcześniej zbierał doświadczenia, pracując jako projektant form przemysłowych, grafik komputerowy, architekt, wolne chwile poświęca swoim pasjom: historii, historii lotnictwa, filozofii, sztuce.
Renata Wysocka - zawodowo architekt, z pasji nauczyciel. Ponad wszystko jednak miłośniczka kotów. Z naukowym zacięciem opiewa piękno kamieni dolnośląskich. Z pełną determinacją szacunek i umiłowanie dla materiału skalnego, wpaja studentom Architektury Wnętrz w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu. W wolnych chwilach, otoczona przez stadko kocic i kocurów, próbuje zrównoważyć siły Yin i Yang w swoim ogrodzie.
Rafał Zahorski - szef firmy Magemar Polska - części potężnej belgijskiej grupy logistycznej Magemar, Dongemar, Magetra i CBT-Magemon. Jest pełnomocnikiem zarządu ds. marketingu i inwestycji zagranicznych Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., doradcą ds. handlu zagranicznego króla Belgii Alberta II oraz członkiem korpusu dyplomatycznego Ambasady Belgii w Warszawie. Absolwent Akademii Morskiej w Szczecinie. Od wielu lat zamieszcza swoje artykuły w Świecie Kamienia. Wielki miłośnik morza.

Kontakt - Świat Kamienia

ŚWIAT KAMIENIA

ul. Wspólna 26
45-837 Opole
tel. +48 77 402 41 72
Konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 95 1050 1504 1000 0091 3372 9823

Redaktor naczelny Adriana Czekaj +48 77 402 41 72
Redaktor Rafał Dobrowolski
  
Reklama w "Świecie Kamienia",
akcje promocyjne,współpraca barterowa,      
prenumerata, współpraca zagraniczna
+48 77 402 41 72
Opieka nad stroną internetową +48 77 402 41 72

Prenumerata - dostęp on-line

Materiały dostępne  tylko dla prenumeratorów.

Zamów prenumeratę


Polityka prywatności

Świat-Kamienia.pl w prowadzonej przez siebie działalności kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo i ochronę informacji w Internecie. Dlatego czujemy się w obowiązku poinformować Państwa o naszych zasadach postępowania z danymi uzyskanymi dzięki korzystaniu z naszych stron www.
Dotyczy to plików cookies wykorzystywanych przez nas wewnętrznie jedynie do celów technicznych i prowadzenia statystyk. Dane te gromadzone są i przechowywane z uwzględnieniem stosownych środków bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi normami i standardami. Dostęp do danych ograniczony jest do pracowników Świata-Kamienia.pl w ramach obowiązków służbowych.

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi serwis swiat-kamienia.pl i w jaki sposób je wykorzystuje?

Serwis
swiat-kamienia.pl ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach.
W niektórych przypadkach (np. badania ankietowe, formularze zamówień) zbieramy informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim chyba że po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów, obejmujących m.in. dostarczanie prenumeraty i subskrybowanych wiadomości.
Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez serwis
swiat-kamienia.pl.
Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu
swiat-kamienia.pl
Okazjonalnie witryna
swiat-kamienia.pl wykorzystuje pliki "cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. "Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Witryna swiat-kamienia.pl wykorzystuje cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników oraz w innych celach (np. ustalenia rankingu najczęściej czytanych artykułów).

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy zamówień, badań ankietowych i od uczestników konkursów realizowanych na stronach swiat-kamienia.pl?
Nasz serwis wykorzystuje formularz zamówień, który umożliwiają klientom złożenie zamówienia na informacje, produkty i usługi. Formularze te pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników). Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów.

Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych.

Podczas przeprowadzanych badań ankietowych prosimy odwiedzających o podanie informacji kontaktowych (takich jak adres poczty elektronicznej). W uzasadnionych przypadkach informacji kontaktowych pochodzących z ankiet używamy do wysyłania użytkownikom informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów. Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. Osoby uczestniczące w badaniach ankietowych mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych.

Na naszej stronie WWW organizujemy konkursy, w których prosimy odwiedzających o informacje kontaktowe (takie jak adres poczty elektronicznej). Używamy informacji kontaktowych, pochodzących od osób uczestniczących w naszych konkursach, do wysyłania użytkownikom informacji o naszej firmie, oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów. Informacje kontaktowe pochodzące od uczestników konkursów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w celu przekazania nagrody). Uczestnicy konkursów mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Serwis
swiat-kamienia.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej publiczności - odbiorców i użytkowników list e-mailingowych, uczestników badań ankietowych i osób biorących udział w konkursach. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia

Witryna
swiat-kamienia.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Dostęp do danych osobowowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników
swiat-kamienia.pl na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).

Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług

Witryna
swiat-kamienia.pl oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas i naszych partnerów jakichkolwiek informacji, już w momencie, w którym prosimy o podanie danych osobowych osób odwiedzających. Nasza strona daje użytkownikom kilka opcji zapewniających usunięcie informacji o sobie z naszej bazy danych, umożliwiających wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych czy rezygnacji z naszych usług.

Nota prawna

Nota prawna

Serwis swiat-kamienia.pl został przygotowany przez Redakcję czasopisma Świat Kamienia jako serwis informacyjny dla naszych klientów i wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą branżą kamieniarską . Prawa autorskie do materiałów zawartych w serwisie przysługują Redakcji Świat Kamienia i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 04 lutego 1994 roku o „Ochronie Praw Autorskich i Praw Pokrewnych".
Kopiowanie, wykorzystywanie tekstów i elementów graficznych zawartych na serwisie www wymaga pisemnej zgody Świata Kamienia lub podania źródła wykorzystanych informacji.
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Wydawca witryny


Świat Kamienia

ul. Niedziałkowskiego 16a/1
45-085 Opole
Polska


Realizacja techniczna

Witryna została zaprojektowana i wykonana w oparciu o system zarządzania treścią Joomla głównie w jego polskiej lokalizacji Joomla.pl (szczegółowe prawa do poszczególnych elementów poniżej).

Projekt graficzny:
Realizacja techniczna: Leszek Bober (lechu_b)
Realizacja merytoryczna: Redakcja "Świat Kamienia"

Kalendarium w oparciu o skrypt ExtCalendar (zmiany programistyczne lechu_b)

 

Nie czekaj dodaj firmę

do naszego katalogu!

 

 

Dodaj firmę...

 

Dodaj ogłoszenie drobne

do naszej bazy!

 

 

Ogłoszenia...

45-837 Opole,
ul. Wspólna 26
woj. Opolskie
Tel. +48 77 402 41 70
Biuro reklamy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Redakcja:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">
     Wszystkie prawa zastrzeżone - Świat-Kamienia 1999-2012
     Projekt i wykonanie: Wilinet