KONKURS NA POMNIK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

KONKURS NA POMNIK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Z inicjatywą przedsięwzięcia wyszedł Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu. Krótko potem, we wrześniu ubiegłego…

Czytaj...
HARD ROCK HOTEL

HARD ROCK HOTEL

Jedna z najnowszych realizacji, za którą stoi firma stoneCIRCLE, zyskała wiele prestiżowych nagród. Bar hotelowy otrzymał nagrodę Best…

Czytaj...
LAGASCA 99 I COSENTINO

LAGASCA 99 I COSENTINO

Zlokalizowany w dzielnicy Salamanca w Madrycie budynek mieszkalny Lagasca 99 nawiązuje swym charakterem do obiektów architektury wokół niego,…

Czytaj...
BUDUJMY EKOLOGICZNIE, ALE WYDAJNIE!

BUDUJMY EKOLOGICZNIE, ALE WYDAJNIE!

Taki apel do Ministerstwa Rozwoju wydało w połowie sierpnia br. dwanaście organizacji branży budowlanej, deweloperskiej, biznesowej i architektonicznej.

Czytaj...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

OPTYMALNE WYKORZYSTANIE TRAKA LINOWEGO

Czy dana maszyna jest optymalnie wykorzystana? Na to pytanie należałoby odpowiedzieć już w fazie projektowania ciągu technologicznego lub jego modernizowania. Nie oznacza to jednak, iż analiza pracy maszyny po jej zainstalowaniu jest niepotrzebna.

Każde badania oraz późniejsze analizy czy próby optymalizacji pracy maszyny są niezmiernie cenne. Rejestrowanie parametrów pracy, ewidencjonowanie dostarczanych surowców czy kontrola produktów końcowych przynosi w perspektywie czasu bardzo wymierne korzyści. Na potrzeby naszej analizy posłużyły badania przeprowadzone w zakładzie Borowskie Kopalnie Granitu i Piaskowca Skalimex SA na wielolinowym traku firmy Pedrini – model Multiwire Jupiter GS200-W64. Jest to 64-linowy trak wycinający, w zależności od konfiguracji, płyty o grubości od 2 do 10 cm. Wielolina charakteryzuje się wydajnością na poziomie około 20 m2 płyt na godzinę.

Analiza maszyny obejmowała szeroko pojętą analizę techniczną, ekonomiczną, jak i jakościową wycinania płyt. Badania oparto na danych z blisko 400 sztuk przeciętych bloków. W tym miejscu przedstawiono tylko część analizy technicznej związaną z wykorzystaniem przestrzeni tnącej traka. Celem było porównanie rzeczywistych wymiarów przecinanych bloków w stosunku do maksymalnych wymiarów bloku mieszczącego się pod trakiem. Następnie przeprowadzono analizę całego ciągu technologicznego, w którym jednym z głównych ogniw jest Jupiter GS200-W64.

ANALIZA PODSTAWOWA

W celu przeanalizowania, w jakim stopniu podczas poszczególnych cięć wykorzystano przestrzeń tnącą traka, stworzono dwa wskaźniki. Pierwszy z nich to stopień wykorzystania długości (SWL) – jest to stosunek długości ciętego bloku do długości maksymalnej bloku, jaki mieści się pod trakiem. Drugi wskaźnik to stopień wykorzystania wysokości (SWH). Trak maksymalnie jest w stanie przeciąć blok o wymiarach powierzchni cięcia 3,6×2,1 m. Badanie powyższych stopni było etapowe. W pierwszej kolejności wyliczano stopnie osobno dla każdego z bloków. Następnie rozpatrywano wykorzystanie przestrzeni dla wszystkich bloków przeciętych w okresach użytkowania poszczególnych zestawów lin. Dało to obraz tego, w jakim stopniu trak został wykorzystany w danym okresie oraz przy zastosowaniu różnorakich zestawów liny.

 
Rys. 1. Średnie wartości wskaźników wykorzystania długości i wysokości przeciętych bloków dla poszczególnych zestawów lin

Wyniki przedstawione na wykresie (rys. 1) pokazują sposób wykorzystywania traka. Średnie wartości wskaźników SWL dla poszczególnych zestawów lin pokazały, iż długość robocza wykorzystywana była w zakresie od 80 do 90%. Rozpatrując wskaźnik SWH, widzimy, iż wykorzystanie wysokości względem długości przecinanych bloków w analizowanym okresie było mniejsze, oscylowało ono w obszarze od 65 do 75%. Na tym jednak etapie nie można było stwierdzić, iż wyniki te są ostateczne. W takich sytuacjach niezbędne jest bowiem przyjrzenie się jednostkowej maszynie, jaką jest trak, patrząc na cały zakład.

ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

W każdym zakładzie produkcyjnym niezależnie od rodzaju wytwarzanego produktu znajduje się mniej lub bardziej skomplikowany ciąg technologiczny. Również w branży kamieniarskiej do wytworzenia określonego elementu kamiennego niezbędny jest zespół maszyn i urządzeń do wykonywania kolejnych, powiązanych ze sobą prac. Dlatego w celu szczegółowego przeanalizowania wykorzystania traka trzeba umiejscowić go w całym ciągu technologicznym. W rozpatrywanym zakładzie ciąg ten jest złożony. Rozpoczyna się on w samym wyrobisku podczas eksploatacji bloku ze złoża, natomiast kończy podczas uzyskiwania produktów bądź półproduktów końcowych na maszynach obróbczych.

W celu zweryfikowania wyników analizy podstawowej konieczne było zbadanie całego ciągu technologicznego powiązanego z trakiem. Założono, iż mogą istnieć pewnego rodzaju ograniczenia, które uniemożliwiają wykorzystanie traka w większym stopniu, które mogą przypuszczalnie powodować brak możliwości dostarczania większych bloków. Założono więc, że analizowane będą tak zwane ograniczenia „przed trakiem” oraz „za trakiem”.

Ograniczenia przed trakiem

Wszystkie tego rodzaju ograniczenia związane były z różnego rodzaju transportem bloków. Pomija się tu wycinanie bloku z monolitu (w wyrobisku), ponieważ posiadane przez zakład złoże „Borów” umożliwia praktycznie wycięcie każdego rozmiaru bloku. Pierwsze z tych ograniczeń to transport bloków w wyrobisku, realizowany ładowarką o nośności 40 Mg. Kolejnym elementem ciągu transportowego są żurawie typu Derrick, mogące wynieść blok o masie do 50 Mg. Żurawie te wynoszą bloki z poziomu sągu wyrobiska na powierzchnię terenu, gdzie składowane są i oczekują na dalszy transport. Na dalszym etapie taka sama ładowarka, jak ta pracująca w wyrobisku, realizuje transport pomiędzy kopalnią a placem bloków zakładu przeróbczego. Plac bloków znajduje się w zasięgu suwnicy bramowej, która zapewnia transport bloków z dowolnego miejsca placu w obszar, gdzie znajdują się wózki blokowe. Suwnica posiada maksymalną zdolność udźwigu 32 Mg. Kolejną częścią ciągu transportowego są wózki blokowe, na których osadza się bloki do cięcia. Maksymalny udźwig, jaki zapewniają wózki, to 42 Mg. Ostatnim elementem ciągu transportowego znajdującym się przed trakiem jest wózek transferowy. Służy on za łącznik pomiędzy torowiskiem wózków blokowych ułożonym wzdłuż hali traków a torowiskiem prowadzącym pod trak. Nośność, jaką dysponuje wózek transferowy, wynosi 47 Mg.

KORZ
 
Rys. 2. Usytuowanie traka Multiwire Jupiter GS200-W64 w ciągu technologicznym zakładu

Ograniczenia za trakiem

Elementy ciągu technologicznego za trakiem w pewnej części nakładają się z elementami znajdującymi się przed trakiem. Jest to oczywiste ze względu na fakt, iż tą samą drogą oraz przy użyciu tych samych maszyn gotowe płyty trafiają na plac składowy bloków i gotowych płyt.

Z tego miejsca płyty transportowane są ładowarką do konkretnych hal, gdzie poddawane są dalszej obróbce. Ten element transportu jest pomijany, ze względu na to, że w mniejszej lub większej ilości dowolna ładowarka może przewieźć płyty pod dowolną halę.

Ograniczenia pojawiające się w hali maszyn obróbczych to suwnice, których nośność wynosi 3,2 Mg. Ten element można również pominąć ze względu na fakt, iż suwnica ta transportuje maksymalnie jedną płytę. Natomiast masa największej płyty wyciętej przez trak nie przekracza
2 Mg.

Poddawany analizie zakład przeróbczy produkuje bardzo zróżnicowane produkty. Ze zróżnicowaniem asortymentu wiąże się duża różnorodność parku maszynowego. Wszystkie te maszyny charakteryzują maksymalne wielkości elementów obrabianych. Poniżej rozpatrzono jednak tylko tę część parku maszynowego, która dotyczy obróbki następującej bezpośrednio po wycięciu płyt przez trak. Stoły robocze cyrkularek mają rozmiary 2,0×3,5 m. Maksymalne szerokości robocze automatów szlifiersko-polerskich, śrutownic, jak i płomienic wynoszą 2,0 m. Nie ma jednak ograniczeń w stosunku do długości roboczej elementu obrabianego (płyty).

PODSUMOWANIE

Weryfikacja całego ciągu technologicznego pokazała, iż newralgicznym elementem okazała się suwnica bramowa o nośności 32 Mg. Hipotetyczny idealny blok wykorzystujący w pełni przestrzeń tnącą traka musiałby ważyć około 40 Mg. Bloki są wycinane w złożu za pomocą liny diamentowej, co w dużej mierze pozwala uzyskać bloki bardzo foremne, jednak nie na tyle, aby bloki te były idealne. Kolejnym decydującym ograniczeniem okazały się maksymalne wymiary wycinanych płyt, których wymiary musiały być dostosowane do maszyn obróbczych.

Lp.

 

Element ograniczeń

Maszyna

/producent

Udźwig

Rozmiar płyty

Max szerokość

Max długość

Mg

m

m

1

przed trakiem

ładowarka w wyrobisku

CAT 988H

40

-

-

2

żurawie typu Derrik

A50E40

50

-

-

3

ładowarka (kopalnia – zakład przeróbczy)

CAT 988H

40

-

-

4

suwnica bramowa

UDT-N-32

32

-

-

5

wózek blokowy

GS305

42

-

-

6

wózek transferowy

Monstal

47

-

-

Min.

32

 

 

7

za trakiem

wózek transferowy

Monstal

47

-

-

8

wózek blokowy

GS305

42

-

-

9

suwnica bramowa

UDT-N-32

32

-

-

10

ładowarka

-

-

-

-

11

suwnica w hali maszyn

Ajer-Tech

3,2

-

-

12

maszyny obróbcze

-

-

2,0

3,5Tab. 1. Zestawienie ograniczeń przed i za trakiem


Skorelowanie wszystkich ograniczeń pozwoliło na końcową ocenę wykorzystania przestrzeni tnącej traka. Wyniki dowiodły, iż biorąc pod uwagę potrzeby oraz możliwości zakładu obróbczego, okazuje się, iż wykorzystanie traka w rzeczywistości jest większe, niż prezentowano początkowo. Średnio wynosi ono dla długości tnącej (SWL) 89%, natomiast dla wysokości tnącej (SWH) 77%.

Wielkość

Długość

Wysokość

SWL

SWH

cm

cm

-

-

Przed uwzględnieniem ograniczeń

min.

160,00

95,00

0,44

0,45

śr.

306,05

147,09

0,85

0,70

max

340,00

180,00

0,94

0,86

Po uwzględnieniu ograniczeń

min.

160,00

95,00

0,46

0,48

śr.

306,05

147,09

0,89

0,77

max

340,00

180,00

0,97

0,90Tab. 2. Porównanie wykorzystania przestrzeni tnących (przed i po uwzględnieniu ograniczeń)


WNIOSKI

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że przestrzeń tnąca traka wykorzystywana jest w bardzo dużym stopniu. Trzeba jednak pamiętać, że dobór wielkości przecinanych bloków warunkowany jest również wymiarami elementów finalnych w celu minimalizacji odpadów w dalszych etapach obróbki płyt, a co z tym idzie – zmniejszenia stopnia wykorzystania traka.

Badania tego rodzaju oraz późniejsze ich analizy mogą być wykorzystywane w różnoraki sposób. Mogą one być bardzo cenne podczas planowania zakupu traka, zlecania wymiarów wydobywanych bloków, zamawiania bloków do przerobu czy wreszcie sprawdzeniu wykorzystania pracującej maszyny.


Mgr inż. Bartłomiej Korzeniowski


Literatura
Korzeniowski B., 2013, „Analiza procesu przecinania bloków granitowych na płyty trakiem 64-linowym typu Jupiter 64 Pedrini w Borowskich Kopalniach Granitu sp. z o.o. w Borowie”, praca dyplomowa, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii PWr.

 

Nie czekaj dodaj firmę

do naszego katalogu!

 

 

Dodaj firmę...

 

Dodaj ogłoszenie drobne

do naszej bazy!

 

 

Ogłoszenia...

45-837 Opole,
ul. Wspólna 26
woj. Opolskie
Tel. +48 77 402 41 70
Biuro reklamy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Redakcja:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">
     Wszystkie prawa zastrzeżone - Świat-Kamienia 1999-2012
     Projekt i wykonanie: Wilinet