STONE SCULPTURE SHOW

STONE SCULPTURE SHOW

This year's edition of Stone fair will include a stone sculpture show during which works made at the…

Czytaj...
MARITIME INDUSTRY IS AS STRONG AS A STONE

MARITIME INDUSTRY IS AS STRONG AS A STONE

The 5th edition of the International Maritime Congress was held on 8–9 June in Szczecin. The congress serves…

Czytaj...
SCHOOL FOR STONEMASONS-TO-BE

SCHOOL FOR STONEMASONS-TO-BE

The new school will be set up at the Border Protection Corps School Complex in Szydłowiec. This new…

Czytaj...
STUDENTS RESTORED THE 17TH-CENTURY GRAVESTONE

STUDENTS RESTORED THE 17TH-CENTURY GRAVESTONE

Restoration of an old gravestone was a part of the internship organised by the State Construction Schools in…

Czytaj...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

KAMIENNA ARCHITEKTURA FORTALEZY W BRAZYLII

Fortaleza jest jedną z pięciu najważniejszych metropolii Brazylii. Swoją nazwę zawdzięcza warownej fortecy z 1611 roku. Kamienne elewacje dominują też w nadbrzeżnej zabudowie turystycznego miasta, choć oczywiście na czas mundialu 2014 fani piłki nożnej kierują swój wzrok na murawę stadionu Castelão.

Brazylia zajmuje niemal połowę powierzchni całego kontynentu. Kontynent południowoamerykański zajmuje z kolei zachodnią część płyty południowoamerykańskiej, która graniczy od zachodu z płytą pacyficzną i płytą Nazca. Kontynent ten przemieszcza się ku zachodowi z prędkością około 9,9 cm w ciągu roku w części północnej i około 3 cm w części południowej, oddalając się tym samym od Afryki, z którą wykazuje wiele podobieństw w budowie geologicznej. To podobieństwo wynika m.in. z faktu, że Ameryka Południowa jest fragmentem starego, nieistniejącego już kontynentu Gondwana.

brazylia 1W erze paleozoicznej w skład Gondwany oprócz Ameryki Południowej wchodziła Afryka, Antarktyda, Australia, Madagaskar, półwysep Dekan i Półwysep Arabski. W mezozoiku, a konkretnie na przełomie triasu i jury, nastąpił rozpad tego prakontynentu, który umożliwił powstanie m.in. Oceanu Atlantyckiego i odrębnego lądu Ameryki Południowej. Poszerzanie się dna oceanicznego w rezultacie tzw. ekspansji dna oceanicznego spowodowało przesuwanie się kontynentu ku zachodowi. Natomiast w wyniku kolizji kontynentu południowoamerykańskiego z płytami oceanicznymi Pacyfiku przesuwającymi się w przeciwnym kierunku powstały Andy. Przekonującym świadectwem wędrówki kontynentu może być ożywiony wulkanizm w Andach i częste trzęsienia ziemi nie tylko w Andach, ale również pod dnem Pacyfiku.

W Ameryce Południowej wyróżnia się trzy zasadnicze jednostki geologiczne:
1)    prekambryjską platformę południowoamerykańską, zwaną niekiedy platformą brazylijską, obejmującą całą północno-wschodnią oraz środkową część kontynentu;
2)    płytę patagońską i struktury pampaskie, obejmujące południowo-wschodnią część Ameryki Południowej;
3)    pasmo Andów, ciągnące się wzdłuż całego zachodniego wybrzeża kontynentu i łączące się na północy z Kordylierami Ameryki Północnej.

brazylia 2Brazylia położona jest na obszarze południowoamerykańskiej platformy prekambryjskiej, której krystaliczne, zmetamorfizowane skały tworzą rozległe wyniesienia, np. tarcza gujańska, w której występują bogate złoża złota, czy tarcza brazylijska. W obrębie tych wyniesień prekambryjskie skały krystaliczne wychodzą na powierzchnię, gdzie stają się przedmiotem intensywnej eksploatacji, obróbki i transportu do nowych terenów budowlanych, głównie wielkich miast, nie tylko Brazylii, ale również na innych kontynentach.
Obecność krystalicznych surowców skalnych na wyżynnej części obszaru Brazylii determinował w dużym zakresie charakter zabudowy, szczególnie od XX wieku.

Brazylia jest krajem wyżynnym. Blisko 60% jej terytorium zajmuje Wyżyna Brazylijska, w skład której wchodzą m.in. pasma gór krawędziowych oraz płaskowyże porozcinane dolinami wykorzystywanymi przez wody rzek. Obszary wyżynne dzielą się na trzy jednostki morfologiczne: Płaskowyż Atlantycki, Płaskowyż Centralny i Płaskowyż Południowy.

brazylia 3Płaskowyż Atlantycki ciągnie się wzdłuż wybrzeża pasem o szerokości od 100 do 650 km. Wyżyna Brazylijska opada stromą krawędzią ku Oceanowi Atlantyckiemu. Jednak na niektórych terenach można obserwować rozległe piaszczyste plaże. Jedną z najbardziej spektakularnych jest Morro Branco, powstała na skutek erozji okolicznych piaskowców. Wejście na nią prowadzi bezpośrednio poprzez wyrzeźbiony w skale przez siły natury labirynt, mieniący się licznymi kolorami. Kończy go wąskie przejście na plażę i rozległy klif, w którym obserwować można m.in. warstwy bogate w związki żelaza. Blisko Morro Branco, również przy piaszczystej plaży, choć pozbawionej klifowej oprawy, rozwinął się jeden z najbardziej znanych brazylijskich kurortów wypoczynkowych, Fortaleza. Metropolia słynie z kamiennych oblicowań współczesnych, reprezentacyjnych budynków, nadmorskiego centrum atrakcji turystycznych tak kulturowych, jak i przyrodniczych, wreszcie z faktu rozgrywania spotkań w ramach mundialu 2014 na gruntownie przebudowanym stadionie Castelão, który do niedawna dzierżył prym wśród brazylijskich stutysięczników.

brazylia 4Fortaleza jest jednym z pięciu najważniejszych miast w Brazylii. Położona jest w północno-wschodniej części kraju nad Oceanem Atlantyckim. Z geologicznego punktu widzenia Fortaleza powstała na obszarze amerykańskiej platformy krystalicznej wieku prekambryjskiego, która zbudowana została ze skał metamorficznych, głównie gnejsów, migmatytów, łupków kwarcowo-serycytowych, fyllitów, które często poprzecinane są ogromnymi intruzjami granitoidów.

Z geograficznego punktu widzenia Fortaleza leży na północno-wschodnim obrzeżeniu rozległej Wyżyny Brazylijskiej, która dociera do wybrzeży Oceanu Atlantyckiego. Bliskość oceanu łagodzi nieco zalety podrównikowego, suchego klimatu: w Fortalezie opady średnio wynoszą 500 mm. Ze względu na geograficzne położenie, walory klimatyczne oraz coraz bardziej rozwijającą się infrastrukturę turystyczną Fortaleza stała się jednym z głównych centrów turystycznych Brazylii, gdzie najprzyjemniej i najwygodniej można korzystać z uroków wybrzeża oceanu.

Pierwszy Europejczyk wylądował na tym terenie w 1500 roku. Natomiast osada powstała w 1611 roku, założona przez Martina Soaresa Moreno. Była to po prostu potężna obronna warownia, forteca, stąd nazwa Fortaleza. W 1649 roku Holendrzy wznieśli swój fort Schoonenborch. Z kolei w 1654 roku miasto zajęli Portugalczycy.

brazylia 5Wokół Fortalezy kwitła uprawa trzciny cukrowej, która do dzisiaj stanowi główną uprawę na tym terenie. Obecnie można zwiedzać stare hacjendy, jeszcze z czasów niewolnictwa, gdzie eksponowane są m.in. potężne granitowe kamienie żarnowe.

W czasach kolonialnych Fortaleza liczyła około dwóch tysięcy mieszkańców. Jednak budowa kolei w latach 1865–1872 spowodowała stopniowy wzrost liczebności mieszkańców, w 1922 r. miasto liczyło już 100 tysięcy obywateli. Dopiero w 1954 r. powstał tu pierwszy uniwersytet.

Fortaleza to miasto o bardzo silnie rozwiniętym przemyśle ciężkim, okrętowym, spożywczym, tak w zakresie produktów pochodzących z lądu, jak i morza. Natomiast od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku stanowi również znaczący ośrodek ruchu turystycznego. Tutejsze nadbrzeże morskie to wspaniałe, szerokie, najczęściej piaszczyste plaże, oddzielone od miasta szerokim alejami spacerowymi, szerokim ulicami oraz lasem niebotycznych gmachów, najczęściej hoteli i apartamentowców z oazami rozrywki i rekreacji.

brazylia 6Położenie Fortalezy blisko wychodni skał platformy prekambryjskiej, głównie gnejsów i granitów, znajduje odzwierciedlenie w wystroju architektonicznym miasta. Większość gmachów, tych starszych, jak i współczesnych oblicowanych jest różnie obrobionymi płytami z gnejsów, rzadziej z granitu. Kamienne elewacje nadają nadbrzeżnej zabudowie Fortalezy wygląd godny, wręcz wspaniały, będący namiastką potęgi, bogactwa, wielkości i chwały. Jednak już w niewielkiej odległości od morza życie zatrzymało się, sądząc po zastanej infrastrukturze i warunkach egzystencji mieszkańców, prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku.

Trudno w Fortalezie szukać śladów polskich osadników czy innych śladów polskości. Warto jednak przypomnieć, że zanim doszło do masowej emigracji ludności polskiej do Brazylii w drugiej połowie XIX wieku, nasi rodacy już wcześniej zaznaczyli swoją obecność na tych ziemiach. Prawdopodobnie już w 1500 roku do wybrzeży Brazylii dotarł Gaspar da Gama, Żyd polski urodzony w Poznaniu. Z kolei w pierwszej połowie XVII wieku w holenderskiej Kompanii Zachodnioindyjskiej walczącej z Portugalczykami i Hiszpanami o utrzymanie kolonii holenderskich na brazylijskim wybrzeżu brał udział Krzysztof Arciszewski (1592–1670), urodzony w Wielkopolsce, w Rogalinie, który podpisał trzyletni kontrakt i w stopniu kapitana wyruszył do Brazylii, dowodząc armią złożoną z 7 tysięcy żołnierzy i 70 okrętów. W 1639 roku został mianowany generałem artylerii i admirałem holenderskich sił morskich w Brazylii. Oprócz K. Arciszewskiego w służbie holenderskiej w Brazylii działali w randze oficerów Zygmunt Szkop z okolic Lubina i Władysław Konstanty Wituski.

brazylia 7Warto jeszcze wspomnieć, że w 1784 r. zawinął do brzegów Brazylii Maurycy Beniowski, a w latach 1836–37 brazylijską dżunglę badał Edmund Strzelecki (1797–1872). Początek osadnictwa polskiego w Brazylii przypada na rok 1871. Natomiast polscy koloniści pojawili się w Brazylii już w latach 1824–1829 wraz z falą emigracji niemieckiej. Byli to mieszkańcy Śląska, Pomorza i Wielkopolski z ówczesnego zaboru pruskiego.

Nie miejsce tutaj na opisy fali polskiej emigracji. Warto może jedynie przypomnieć, że pierwszy polski podręcznik szkolny dla Polonii brazylijskiej został wydrukowany w Poznaniu w 1893 roku nakładem Karola Szulca z Kurytyby. Dodać jeszcze można, że bardzo silnie rozwijał się, szczególnie w latach 1922–1938, polski prasowy ruch wydawniczy. O polskich emigrantach pisali m.in. sławny geolog i działacz społeczny Józef Siemiradzki, a także pisarz i publicysta Adolf Dygasiński.

J. Skoczylas
Fot. J. Skoczylas
 
Literatura
A. Jelonek, A. Bonasewicz (red.), Ameryka Południowa. Encyklopedia geograficzna świata, t. III, Kraków 1997.
Mizerski W., Geologia regionalna kontynentów, PWN, Warszawa 2006.
Paradowska M., Podróżnicy i emigranci. Szkice z dziejów polskiego wychodźstwa w Ameryce Południowej, Interpress, Warszawa 1984.

 

Do not wait add your business to our directory!!

 

Add company...

 

Add small ads/strong>

to our base

 

 

Ogłoszenia...

Targi Xiamen 2012
45-837 Opole,
ul. Wspólna 26
Woj. Opolskie
Tel. +48 77 402 41 70
Tel. +48 77 402 81 22
Advertising:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
     All rights reserved - Swiat-Kamienia 1999-2012
     Design and implementation: Wilinet